култик ости бези

култик ости бези

Кукрак бези саратони даволаш

12.04.2017 Маданият Comments Off on Кукрак бези саратони даволаш 2,354 Показы

Афсуски, хозирги кунда кукрак бези саратони аёл касалликлари орасида енг куп учрайдиган касаллик булиб келмода. Ушбу касалликни даволашда вактида килинган диагностика мухим ахамият касб етади. Шунинг учун хар бир аёл мунтазам равишда уз кукракларини текширувдан утказиши шарт.

Нега?

Кукрак бези саратони касаллигининг дастлабки боскичи аломациз кечади. Натижада касаллик аёл билмаган холда кейинги огиррок боскичларига утиб кетади. Бу еса касалликни даволашда кушимча кийинчиликларни ва зарарли муолажалрни талаб етади. Уз вактида аникланган касалликни даволаш еса осонрок кечади ва купинча аёл учун ижобий якунланади.

Кукрак бези саратони касаллиги билан касалланиш хавфи кимда бор?

1. Ёши улгайган, яъни 50 ёшдан ошган аёлларда;

2. Она, хола ёки бувисида саратон касаллиги мавжуд булган аёлларда;

3. Генетик касалликка ега булган аёлларда (БРCА1 ва БРCА2 генлардаги деффект)

4. Биринчи хайз куриш даври 12 ёшгача булиб, менопауза (хайз куришни тугатиш) даври 55 ёшдан ошган аёлларда;

5. Куп спиртли ичимлик истеъмол килган аёлларда;

6. Тугмаган аёлларда;

7. Ёши 30 дан ошиб туккан аёлларда;

8. Фарзандини кукрак сути билан емизмаган аёлларда;

9. Эстрогенлик гормонал дори-воситаларини 1 йилдан куп кабул килган аёлларда;

10. Радиация таъсирига учраган аёлларда.

Кукрак бези саратони касаллигининг аломатлари унинг дастлабки боскичларида билинмаслиги мумкин. Касаллик ривожланган сари у куйидагича намоён булиши мумкин:

– кукрак ёки култик остида шишлар мавжудлиги, улар одатда огриксиз булади;

– кукрак ёки кукрак учининг шакли, ранги ёки структурасининг узгариши (масалан, кизариб колиши, гадир-будурлик вужудга келиши ёки терининг силликмаслиги);

– кукрак учидан кон ёки йиринг ажралиши. Касалликнинг огир боскичларида куйидаги аломатлар вужудга келади:

– терида яралар пайдо булиши;

– саратон касаллиги мавжуд булган кукрак томон кулда шишлар пайдо булиши;

– вазннинг тез ёъкотилиши.

Кукрак бези саратони касаллигини даволаш.

Ушбу касалликни даволшда вактида амалга оширилган диагностика мухим рол уйнайди. Шунинг учун хар бир аёл мунтазам равишда маммолог (кукрак бези касалликлари мутахассиси) куригида булиши шарт. Ахир соглом аёл енг гузал аёлдир. 2012 йил 1 май куни Тошкент шахрида “Во имя жизни” форум-марафони айнан аёл кукрак бези саратони кассаллигига “ЙУК” деб, аёлларни уз саломатликларига кайгуришга ундайдиган ажойиб тадбир булиб утди. Ушбу тадбир мана 3 йилдан бери бутун Республика буйлаб утказилиб 100 000 дан ортик одамни камраб келмокда.

Минглаб одамлар Тошкент марказида йигилиб ушбу тадбирда катнашиб, шундай савобли ва фойдали ишга уз хиссасини кушдилар. Марафон ташкилотчилари “Узбекистон маданияти ва санъати форуми” жамгармаси, Кукрак бези саратони миллий ассоциацияси, Сюзен Комен (АКШ) фонди ва РОО “Аёллар уюшмаси” булдилар. (фундфорум.уз сайти маълумотлари) Шундай тадбир натижасида минглаб одамлар кукрак бези саратони касаллиги хакида, уни вактида диагностика килиш канчалик мухим еканлиги хакида билиб олдилар.

Узбек оиласи учун, хусусан аёлларимиз учун утказилган шундай марафон ташкилотчиларига миннатдорчилик билдириб коламиз. Ахир халкимизни аёллар бешикда тебратади. Шундай екан аёлларни асраш, уларни кадрлаш жуда мухим. Рахмат сизларга “Узбекистон маданияти ва санъати форуми” жамгармаси ва Кукрак бези саратони миллий уюшмаси.

Култик Ости – Скачать mp3 бесплатно

КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШИ ВА ХИДЛАНИШИГА КАРШИ ДАМЛАМАЛАР

Култик ости терлаш ва бадбуй хиддан холос булинг

Култик ости хидланиши ва кора догларни окартириш фойдали маслахат

КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШ ХИДЛАНИШ КОРАЙГАН ДОГЛАР ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХ ПОТА

Култик ости туклари ва терлаш хидланишга фойдали запах подмышек и тела как избавиться

Читать еще:  юля гамалий тик ток

КУЛТИК ОСТИ ХИДЛАНИШИ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОСОН ОКАРТИРИШ СИРЛАРИ ВИТАМИН С ФОЙДАЛИ МАСЛАХАТЛАР

КОЛТИК ОСТИ ХИДЛАНИШИ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОКАРТИРИШ ФОЙДАЛИ МАСЛАХАТЛАР

5 ДАКИКА ИЧИДА КУЛТИК ОСТИ ТУКЛАРИДА ХАЛОС БУЛИШ УСУЛИ

15 Дакика Ичида Култик Ости Сохасини Бутунлай Тозалаш Сири

Култик ости терлаш ва тукларни тоззалашни супер услуби как избавиться от запаха под мышками

QO LTIQ SOHASIDAGI NOQULAYLIKLARDAN QUTILISHNING 5USULI

ЖИНСИЙ АЗО КУЛТИК КОРАЙГАН ЖОЙЛАРНИ ОКАРТИРИШ БЫСТРО ОТБЕЛИТЬ ТЁМНЫЕ ПЯТНА НА КОЖЕ

КУЛТИК ОСТИ ТУКЛАРДАН 5 ДК ОСОН ХОЛОС БУЛИШ СИРЛАРИ 5 DAKİKADA İSTENMEYEN TÜYLERE DOĞAL ÇÖZÜM

БАДАНДАГИ КУЛТИК ОСТИ ОЕК ТУКЛАРДАН COLGATE ХОЛОС БУЛИШ СИРИ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС В ЗОНЕ TOMATO WONDERFUL

Култик ости бадан тукларидан холос булинг как избавиться от волос на теле в домашних условиях

Бутунлай Култик Терлашдан Халос Булиш

Култик Ости Соха Туклардан 5 Дакикада Халос Булиш

Култик ости туклардан осон холос булиш сирлари

АЁЛЛАРНИ ЖИНСИЙ АЗОСИ КОРАЙИШИ УЙ ШАРОЙИТИДА ОКАРТИРИШ КОРА ДОГЛАР УЧУН KARARMIŞ BÖLGEYİ BEYAZLATMA

Uy Sharoitida OG RIQSIZ DEPILYATSIYA

Култик ости терлаш ва хидланишдан холос булиш фойдали маслахатлар

ПУЛСИЗ ТУКЛАРНИ КЕТКАЗИШ СИРИ ЮЗ КУЛТИК ОСТИ ЖИНСИЙ АЪЗО ТУКТАН ХАЛОС БУЛИШ TÜYLERE KÖKTEN ÇÖZÜM

QULTIQ OSTI BADAN DOGLARI TERLASHGA FOYDALI NIQOB

Оёк кулдаги калин тукларни тоззалаш учун супер никоб как избавиться от волось на ногах и руках

5 дакикада култик ости бадан тукларидан кутулинг убрать волосы под мышками в домашних условиях

Култик Хидланишидан кутулишни 5та осон усуллари КУРИНГ КЕРАК БУЛАДИ

КУЛТИК ОСТИ КОРАЙГАН ДОГЛАР ВА ТЕРЛАШ ХИДЛАНИШ

Култик ости терлаш хидланиш ва корайган доглар учун никоб запах пота под мышками как избавиться

Култик ости тукларидан ва терлаш хидланишдан холос булинг как избавиться волос подмышками

ТАБИИЙ УСУЛДА КУЛТИК ОСТИ ЮЗ КУЛ СОХАСИ ТУКЛАРДАН ХАЛОС БУЛИШ

Култик Остига Картошка Куйинг Ва Натижасини Куринг

КОЛТИК ОСТИ ХИДЛАНИШИ ТЕРЛАШИ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОКАРТИРИШ ТУКЛАРНИ ЙУКОТИШ ОЕК ХИДИ ГРИБОК ЛИМОН СОДА

Култик ости ва оёк тукларини тоззалаш учун шугаринг паста тайерлаш паста шугаринг подмышек

ТЕРЛАШ ВА ХИДЛАНИШНИ БУТУНЛАЙ ЙУК КИЛИШ

КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШ ВА ХИДЛАНИШДАН БАРТАРАФ ЭТУВЧИ избавиться от запаха подмышек

СУПЕР ТААБИЙ УСУЛДА КУЛТИК ОСТИ ЮЗ КУЛ СОХАСИ ТУКЛАРДАН ОСОН ХАЛОС БУЛИШ

1daqiqada Qo Ltiq Osti Tuklaridan Xalos Bo Lish

Култик ости терлаш хидланиш ва корайган доглар учун избавиться запах подмишками Get Rid Of Armpits

юздаги култик ости туклардан холос булиш избавиться от волос на лице домашних условиях

Qo Ltiq Osti Va Oyoq Terlashidan Qutulish Usullari Култик ости ва ойок терлашидан кутулиш усуллари

Култик ости терлаш хидланишидан холос булинг как избавиться от запаха под мышками в домашних условия

Қўлтиқ ости терлаши ва нохуш хидлардан бутгул халос бўлиш

Култик ости терлаш хидланиш ва тукларни тоззаловчи молажа избавиться запах подмышек в домашних услов

Бутунлай Култик Терлашдан Халос Булиш Избавиться от чрезмерного потоотделения

QULTIQ TERLAShIGA KARShI 5TA MUXIM MASLAXATLAR ҚУЛТИҚ ТЕРЛАШИ

Култик юз оёк тукларини тоззалаш шугаринг подмышек Armpits At Home Sugaring

2 ЧОЙ КОШИК КУКУННИ ОЛИБ КУЛТИК ОСТИ ОЁК ТЕРЛАГАН САСИГАН ЖОЙЛАРГА СУРТИНГ НАТИЖАНИ КУРИБ ШОШИЛАСИЗ

КУЛТИГ ОСТИ ТЕРЛАШ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОКАРТИРИШ янги усули айоллар ва эркаклар учун

Култик ости терлаш ва тукларни тоззалашни супер услуби как избавиться от запаха под мышками

ОГИЗДАГИ НОХУШ ХИДДАН КУТИЛИШНИНГ ОСОН ЙУЛЛАРИ

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Култик Ости в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШИ ВА ХИДЛАНИШИГА КАРШИ ДАМЛАМАЛАР длительностью 3 мин и 42 сек, размер файла 4.87 MB.

Читать еще:  кто создал тик ток

Sohbet Jumayew Gabanyan Mp3

Simge Neden Avuçluyor

Maradona Dan Ronaldinho Ya Messi Den Ibra Ya Futbolun Cambazları

More Squids Dscf1549 Avi

Настоящий Перевод Песни Despacito Я В Шоке Деспасито На Русском 18

Namozova Biri Var

Angela Maria Forero Sobre Fuego

Cem Barras Feat Godzila Do Game Só Um Pé Afro House Www Ditoxproducoes Com

Ifscl Code Lyoko Código Lyoko 3 3 0 The Orange Return To The Past Demo Aloncraft

Чаки Чаки Борон Минусовка

Arsho Մեղավոր Ա Մաման Meghavora Maman New

Compare Flow Mejores Momentos Letra Y Rimas

Comment Planter Un Arbre Fruitier Jardinerie Truffaut Tv

Concerto In E Minor D 56 I Allegro A

Gone Live Pearl Jam

Chuba Qabra Tasvirlari

Cb Lazflamme Jump Jack

Igor Mescoi Intr O Seara De Vara

Chamanda Gul Uzbek Folk Song Dance Girls Dancing

Сергей Михеев Железная Логика Полный Эфир 26 10 18

Car Designers At Ford Using Holographic Technology

Sharon Ka Gulaab Mein Hu Yahaan Hindi Kalisiya

Chica Muy Sexy Hace Striptis Por Webcam

Фонари Lil Kate

Ich Kann Nicht Mehr

Best Coffee Truck

Bts Fake Love Mv Reaction ร แอคช น L Manymansx

Chkon Nti Mnin Jiti Ya Siyadi Ourkistra Nojoum Doukala

Култик Ости – Скачать mp3 бесплатно

КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШИ ВА ХИДЛАНИШИГА КАРШИ ДАМЛАМАЛАР

Култик ости терлаш ва бадбуй хиддан холос булинг

Култик ости хидланиши ва кора догларни окартириш фойдали маслахат

КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШ ХИДЛАНИШ КОРАЙГАН ДОГЛАР ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАПАХ ПОТА

Култик ости туклари ва терлаш хидланишга фойдали запах подмышек и тела как избавиться

КУЛТИК ОСТИ ХИДЛАНИШИ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОСОН ОКАРТИРИШ СИРЛАРИ ВИТАМИН С ФОЙДАЛИ МАСЛАХАТЛАР

КОЛТИК ОСТИ ХИДЛАНИШИ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОКАРТИРИШ ФОЙДАЛИ МАСЛАХАТЛАР

5 ДАКИКА ИЧИДА КУЛТИК ОСТИ ТУКЛАРИДА ХАЛОС БУЛИШ УСУЛИ

15 Дакика Ичида Култик Ости Сохасини Бутунлай Тозалаш Сири

Култик ости терлаш ва тукларни тоззалашни супер услуби как избавиться от запаха под мышками

QO LTIQ SOHASIDAGI NOQULAYLIKLARDAN QUTILISHNING 5USULI

ЖИНСИЙ АЗО КУЛТИК КОРАЙГАН ЖОЙЛАРНИ ОКАРТИРИШ БЫСТРО ОТБЕЛИТЬ ТЁМНЫЕ ПЯТНА НА КОЖЕ

КУЛТИК ОСТИ ТУКЛАРДАН 5 ДК ОСОН ХОЛОС БУЛИШ СИРЛАРИ 5 DAKİKADA İSTENMEYEN TÜYLERE DOĞAL ÇÖZÜM

БАДАНДАГИ КУЛТИК ОСТИ ОЕК ТУКЛАРДАН COLGATE ХОЛОС БУЛИШ СИРИ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС В ЗОНЕ TOMATO WONDERFUL

Култик ости бадан тукларидан холос булинг как избавиться от волос на теле в домашних условиях

Бутунлай Култик Терлашдан Халос Булиш

Култик Ости Соха Туклардан 5 Дакикада Халос Булиш

Култик ости туклардан осон холос булиш сирлари

АЁЛЛАРНИ ЖИНСИЙ АЗОСИ КОРАЙИШИ УЙ ШАРОЙИТИДА ОКАРТИРИШ КОРА ДОГЛАР УЧУН KARARMIŞ BÖLGEYİ BEYAZLATMA

Uy Sharoitida OG RIQSIZ DEPILYATSIYA

Култик ости терлаш ва хидланишдан холос булиш фойдали маслахатлар

ПУЛСИЗ ТУКЛАРНИ КЕТКАЗИШ СИРИ ЮЗ КУЛТИК ОСТИ ЖИНСИЙ АЪЗО ТУКТАН ХАЛОС БУЛИШ TÜYLERE KÖKTEN ÇÖZÜM

QULTIQ OSTI BADAN DOGLARI TERLASHGA FOYDALI NIQOB

Оёк кулдаги калин тукларни тоззалаш учун супер никоб как избавиться от волось на ногах и руках

5 дакикада култик ости бадан тукларидан кутулинг убрать волосы под мышками в домашних условиях

Читать еще:  как делать слоумо в тик ток

Култик Хидланишидан кутулишни 5та осон усуллари КУРИНГ КЕРАК БУЛАДИ

КУЛТИК ОСТИ КОРАЙГАН ДОГЛАР ВА ТЕРЛАШ ХИДЛАНИШ

Култик ости терлаш хидланиш ва корайган доглар учун никоб запах пота под мышками как избавиться

Култик ости тукларидан ва терлаш хидланишдан холос булинг как избавиться волос подмышками

ТАБИИЙ УСУЛДА КУЛТИК ОСТИ ЮЗ КУЛ СОХАСИ ТУКЛАРДАН ХАЛОС БУЛИШ

Култик Остига Картошка Куйинг Ва Натижасини Куринг

КОЛТИК ОСТИ ХИДЛАНИШИ ТЕРЛАШИ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОКАРТИРИШ ТУКЛАРНИ ЙУКОТИШ ОЕК ХИДИ ГРИБОК ЛИМОН СОДА

Култик ости ва оёк тукларини тоззалаш учун шугаринг паста тайерлаш паста шугаринг подмышек

ТЕРЛАШ ВА ХИДЛАНИШНИ БУТУНЛАЙ ЙУК КИЛИШ

КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШ ВА ХИДЛАНИШДАН БАРТАРАФ ЭТУВЧИ избавиться от запаха подмышек

СУПЕР ТААБИЙ УСУЛДА КУЛТИК ОСТИ ЮЗ КУЛ СОХАСИ ТУКЛАРДАН ОСОН ХАЛОС БУЛИШ

1daqiqada Qo Ltiq Osti Tuklaridan Xalos Bo Lish

Култик ости терлаш хидланиш ва корайган доглар учун избавиться запах подмишками Get Rid Of Armpits

юздаги култик ости туклардан холос булиш избавиться от волос на лице домашних условиях

Qo Ltiq Osti Va Oyoq Terlashidan Qutulish Usullari Култик ости ва ойок терлашидан кутулиш усуллари

Култик ости терлаш хидланишидан холос булинг как избавиться от запаха под мышками в домашних условия

Қўлтиқ ости терлаши ва нохуш хидлардан бутгул халос бўлиш

Култик ости терлаш хидланиш ва тукларни тоззаловчи молажа избавиться запах подмышек в домашних услов

Бутунлай Култик Терлашдан Халос Булиш Избавиться от чрезмерного потоотделения

QULTIQ TERLAShIGA KARShI 5TA MUXIM MASLAXATLAR ҚУЛТИҚ ТЕРЛАШИ

Култик юз оёк тукларини тоззалаш шугаринг подмышек Armpits At Home Sugaring

2 ЧОЙ КОШИК КУКУННИ ОЛИБ КУЛТИК ОСТИ ОЁК ТЕРЛАГАН САСИГАН ЖОЙЛАРГА СУРТИНГ НАТИЖАНИ КУРИБ ШОШИЛАСИЗ

КУЛТИГ ОСТИ ТЕРЛАШ ВА КОРА ДОГЛАРНИ ОКАРТИРИШ янги усули айоллар ва эркаклар учун

Култик ости терлаш ва тукларни тоззалашни супер услуби как избавиться от запаха под мышками

ОГИЗДАГИ НОХУШ ХИДДАН КУТИЛИШНИНГ ОСОН ЙУЛЛАРИ

Здесь Вы можете прослушать и скачать песни по запросу Култик Ости в высоком качестве. Для того чтобы прослушать песню нажмите на кнопку «Слушать», если Вы хотите скачать песню или посмотреть клип нажмите на кнопку «Скачать» и Вы попадете на страницу с возможностью скачать песню, прослушать ее и посмотреть клип. Рекомендуем прослушать первую композицию КУЛТИК ОСТИ ТЕРЛАШИ ВА ХИДЛАНИШИГА КАРШИ ДАМЛАМАЛАР длительностью 3 мин и 42 сек, размер файла 4.87 MB.

Imran Yomon Qiz Tekst

Como Cuando Te Piden Que Cargues A Tu Sobrino

Sohbet Jumayew Gabanyan Mp3

Simge Neden Avuçluyor

Maradona Dan Ronaldinho Ya Messi Den Ibra Ya Futbolun Cambazları

More Squids Dscf1549 Avi

Настоящий Перевод Песни Despacito Я В Шоке Деспасито На Русском 18

Namozova Biri Var

Angela Maria Forero Sobre Fuego

Cem Barras Feat Godzila Do Game Só Um Pé Afro House Www Ditoxproducoes Com

Ifscl Code Lyoko Código Lyoko 3 3 0 The Orange Return To The Past Demo Aloncraft

Чаки Чаки Борон Минусовка

Arsho Մեղավոր Ա Մաման Meghavora Maman New

Compare Flow Mejores Momentos Letra Y Rimas

Comment Planter Un Arbre Fruitier Jardinerie Truffaut Tv

Concerto In E Minor D 56 I Allegro A

Gone Live Pearl Jam

Chuba Qabra Tasvirlari

Cb Lazflamme Jump Jack

Igor Mescoi Intr O Seara De Vara

Chamanda Gul Uzbek Folk Song Dance Girls Dancing

Сергей Михеев Железная Логика Полный Эфир 26 10 18

Car Designers At Ford Using Holographic Technology

Sharon Ka Gulaab Mein Hu Yahaan Hindi Kalisiya

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector